Ümit Biçgel Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bordrolama Hizmetleri

Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle ekstra özen ve iş takibi gerektiren bir alandır. Buna bağlı olarak bu alanda verdiğimiz hizmetler;

İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri,

İş sözleşmelerinin şirket çalışma usulüne uygun olarak beyaz yaka ve mavi yaka personel için ve part time (kısmi süreli) çalıştırılacak personel için ayrı ayrı ve amaca uygun hazırlanması,

Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi,

Bordro Hesaplamaları,

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Hesaplamaları

Personel kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun şekilde personel ilişik kesme işlemlerinin yapılması,

Fesih Bildirimleri, Yıllık İzin Hesaplama ve Ödemeleri,

İstirahat Raporları ve ödenek durumu, SGK ve Vergi İstisnaları, Aylık SGK Bildirge ibrazı, Eksik Gün Bildirimleri, İşkur bildirimleri hizmetlerini vermekteyiz.