Ümit Biçgel Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mali ve Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Ümit Biçgel Mali Müşavirlik olarak, yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize kuruluşlarından itibaren Tüm Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Yargıtay ve Danıştay içtihatları çerçevesinde mali ve vergi danışmanlık desteği sunmaktayız.

Sunduğumuz hizmetler;

· Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri,

· Vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirmesi,

· Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,

· Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve müracaatlarının ve dilekçelerin hazırlanması,

· Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti,

· Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,

· İhtirazı Kayıtla Beyan yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti,

· Şirket kuruluşu, şirket esas sözleşme değişikliği, şirket iç yönergeleri hazırlanması, şirket olağan ve olağanüstü genel kurullarının organize edilmesi, nevi değişikliği, şirket birleşmeleri, adres nakil hizmetleri,

· Her türlü sözleşmenin hazırlanması, risk analiz değerlendirmesi yapılması, diğer âkit tarafça hazırlanmış sözleşmenin amaca uygun revize edilmesi, imza öncesi uygunluk onayı verilmesi hizmetleri,

· Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),

· Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),

· Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

· Bağımsız denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,

· Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması, İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,

· Bütçe hazırlanması,

· Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması hizmetlerini vermekteyiz.