Ümit Biçgel Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Serbest BÖlgeler Danismanlik Hizmetleri

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.

Buna bağlı olarak;

· Serbest bölgede şirket kuruluşları yapılması,

· Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşlarının yapılması,

· Serbest bölge şirketlerinin Faaliyet Ruhsatlarının çıkarılması,

· Yerli ve Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları, azalışları, hisse devirleri,

· Yerli ve Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri, bölünmeleri,

· Yerli ve Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri,

· Hariçte İşleme ,Dahilde İşleme İzin Belgelerinin çıkarılması.