Ümit Biçgel Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Teknopark Danışmanlığı

Teknoparklar, gelişmekte olan ülkelerin bilim ve teknoloji alanında, üniversiteler ve sanayi sektörünün işbirliği ile etkin Ar-Ge çalışmaları yapılması, global rekabet, ve ekonomiye kazanımları amacıyla, ülkemizin çeşitli faaliyet alanlarında kurulmaktadır.

Teknoparklar, ülkemizde bu alanda çalışmaları olan firmalara, üniversitelere, bilim insanlarına, merkezi ve yerel yönetimlere ve bulunduğu şehirlere önemli katkıların yanında, Ülkenin bilim ve teknolojisinin gelişmesine ve dünya ile rekabet edebilmesine önemli bir ivme katmaktadır.

Teknoparklarda faaliyette bulunacak firmalara, öğretim görevlilerine ve ar-ge personellerine, 4691 ve 6170 No’lu kanunlarla getirilen avantajlar ve vergisel teşvikler ile cazip bir Ar-Ge alanı kurulması sağlanmıştır.

Ümit Biçgel Mali Müşavirlik, teknoloji geliştirme bölgelerinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca müşterilerine hizmet vermektedir.